Dzień dobry!
Good morning!

Witamy w przedszkolu "Akwarelki".

 • Tu język angielski towarzyszy dzieciom przez cały dzień!
 • Pracujemy z dziećmi w oparciu o "Metodę projektu badawczego" - to pozwala im: dotknąć, posmakować, doświadczyć!
 • Zapewniamy duuużo ruchu na świeżym w naszym ogródku jak i w sali ze ścianką wspinaczkową i basenem z kulkami!
 • Prowadzimy zajęcia kulinarne, muzyczne i sensoplastykę!

Zapraszamy na wspólną przygodę!Zadzwoń
 

Wykwalifikowani
nauczyciele

Naszym celem jest uczyć dzieci przez zabawę. Staramy się tak dobierać zajęcia, aby dzieci chętnie w nich uczestniczyły i nabywały nowych umiejętności.

Nauka
przez zabawę

Naszym celem jest uczyć dzieci przez zabawę. Staramy się tak dobierać zajęcia, aby dzieci chętnie w nich uczestniczyły i nabywały nowych umiejętności.

Gry
i zabawy

Dzięki wyposażeniu naszego żłobka w ciekawe i bezpieczne zabawki nasze dzieci mogą rozwijać małą i dużą motorykę. Pozwalamy dzieciom wybrudzić się „do woli” na naszy zajęciach sensoplastycznych.

Metoda
projektu badawczego

Często słyszymy od dzieci pytanie: „Skąd się biorą owoce i warzywa”? W naszym ogródku pielęgnujemy warzywa i owoce, aby móc z nich przygotować zdrowe przekąski.

O nas

Dwujęzyczne przedszkole Akwarelki to miejsce stworzone z myślą o wszechstronnym rozwoju dzieci zgodnie z teorią inteligencji wielorakich.

Według tej koncepcji każde dziecko jest inteligentne, a rolą wychowawcy jest wspieranie go w rozwoju. Nie można twierdzić, że inteligentne jest tylko dziecko, które przejawia zdolności językowe czy logiczne. Kiedyś tak właśnie uważano, bo głównie te zdolności oceniano w placówkach oświatowych. W naszym przedszkolu podchodzimy do dzieci ze świadomością, że każde urodziło się ze wszystkimi rodzajami inteligencji, ale rozwijają się one w różnym stopniu. Nasze zadanie polega na tym, by trafnie rozpoznać dominujące typy inteligencji u każdego dziecka, pomóc mu je doskonalić i pracować nad tymi, które wymagają większego zaangażowania.

Czytaj więcej

Dwujęzyczne przedszkole Akwarelki to miejsce stworzone z myślą o wszechstronnym rozwoju dzieci zgodnie z teorią inteligencji wielorakich. Według tej koncepcji każde dziecko jest inteligentne, a rolą wychowawcy jest wspieranie go w rozwoju. Nie można twierdzić, że inteligentne jest tylko dziecko, które przejawia zdolności językowe czy logiczne. Kiedyś tak właśnie uważano, bo głównie te zdolności oceniano w placówkach oświatowych. W naszym przedszkolu podchodzimy do dzieci ze świadomością, że każde urodziło się ze wszystkimi rodzajami inteligencji, ale rozwijają się one w różnym stopniu. Nasze zadanie polega na tym, by trafnie rozpoznać dominujące typy inteligencji u każdego dziecka, pomóc mu je doskonalić i pracować nad tymi, które wymagają większego zaangażowania.

Praca nad rozwojem inteligencji wielorakich odbywa się w atmosferze szacunku i życzliwego zainteresowania indywidualnymi predyspozycjami każdego z naszych wychowanków.

Prowadzimy edukację dwujęzyczną metodą immersji, czyli zanurzenia w języku. W naszym przedszkolu nauczyciel języka angielskiego towarzyszy dzieciom przez cały dzień i porozumiewa się z nimi wyłącznie po angielsku. Dzięki temu dzieci w naturalny sposób zaczynają posługiwać się żywym językiem, a nie książkowymi formułami.

 

Edukacja

Dwujęzyczne przedszkole Akwarelki realizuje program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową (rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.)

Nasz program jest oparty na teorii inteligencji wielorakich, która zakłada, że każde dziecko jest inteligentne, a rolą wychowawcy jest wspieranie go w rozwoju.

Czytaj więcej

Edukacja w języku polskim

Dwujęzyczne przedszkole Akwarelki realizuje program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową (rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.)

Nasz program jest oparty na teorii inteligencji wielorakich, która zakłada, że każde dziecko jest inteligentne, a rolą wychowawcy jest wspieranie go w rozwoju.

W przedszkolu Akwarelki wykorzystujemy efektywne i innowacyjne metody pracy z dziećmi:

 1. Program wychowania przedszkolnego „Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu” Aldony Kopik i Moniki Zatorskiej. Bazą do stworzenia tego programu była teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, który wyróżnił 10 podstawowych rodzajów inteligencji. Na podstawie wieloletnich badań doszedł do wniosku, że każde dziecko przychodzi na świat z pełnym potencjałem, ale jest on rozwijany w różnym stopniu. Mozaika inteligencji tworzy u każdego człowieka niepowtarzalny, charakterystyczny tylko dla niego profil. Profile te podlegają dynamiczny zmianom w trakcie rozwoju i można doskonalić je poprzez ćwiczenia.

Profesor Gardner wyróżnia następujące rodzaje inteligencji*:

 1. Inteligencja językowa – zainteresowanie światem słowa mówionego i pisanego. Umiejętność wypowiadania się i logicznego ujmowania zdarzeń, wrażliwość na rymy, znaczenie słów i dźwięki. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez słowo.
 2. Inteligencja matematyczno–logiczna – zainteresowanie światem przedmiotów, symboli liczbowych i operacji matematycznych. Świat rozumiany jest porzez liczby oraz ciągi zdarzeń.
 3. Inteligencja interpersonalna (społeczna) – zdolność wchodzenia w interakcje z innymi, rozumienia innych ludzi, umiejętność współodczuwania oraz komunikowania się. Świat postrzegany jest przez pryzmat drugiego człowieka.
 4. Inteligencja intrapersonalna (refleksyjna) – wysoka samoświadomość, zdolność do refleksji nad sobą i własnym zachowaniem, motywacją i emocjami. Świat postrzegany jest przez pryzmat własnej osoby.
 5. Inteligencja muzyczna – charakterystyczna jest łatwość percepcji i tworzenia muzyki, muzykalność, dostrzeganie i rozumienie struktury utworów muzycznych. Świat rozumiany jest poprzez dźwięki, rytmy i melodie i kompozycje.
 6. Inteligencja wizualno-przestrzenna – zdolność do tworzenia w umyśle obrazów, relacji przestrzennych oraz wizualizacji. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez obraz i formy przestrzenne.
 7. Inteligencja ruchowa – zdolność wykorzystywania własnego ciała, ukierunkowanego ruchu, posługiwanie się przedmiotami, koordynacja ruchowa . Świat rozumiany jest poprzez ruch i kontakt fizyczny.
 8. Inteligencja przyrodnicza – zdolność dostrzegania wzorców w naturze, rozpoznawanie i kategoryzowanie przedmiotów. Świat rozumiany jest poprzez naturalne środowisko i otoczenie.

*opracowanie: Aldona Kopik, Monika Zatorska, „Wielorakie podróże – edukacja dla dziecka”

Rewolucyjny wpływ teorii Gardnera na kształcenie polega na spopularyzowaniu podejścia, zgodnie z którym każde dziecko uznaje się za wyjątkowe – każde może rozwijać nie tylko swoje atuty, ale także słabsze strony dzięki wykorzystywaniu tych mocnych. W przedszkolu Akwarelki kierujemy się właśnie takim przekonaniem, że inteligencje są potencjałami, które można aktywować, stwarzając po temu odpowiednie warunki i szanse.

 1. Glottodydaktyka prof. Bronisława Rocławskiego – metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania przy zachowaniu indywidualnej ścieżki rozwojowej każdego dziecka, bez przymusu ze strony nauczyciela. Okres przygotowania dziecka do podjęcia nauki czytania i pisania jest wydłużony w porównaniu z tradycyjnymi metodami, co umożliwia mu osiągnięcie wyższej sprawności w analizowaniu dźwięków i znaków oraz rozwoju orientacji przestrzennej. W naszym przedszkolu zaczynamy pierwsze ćwiczenia w formie zabaw dydaktycznych już w grupie trzylatków. Dzieci mają kontakt z literami małymi i wielkimi pisanymi oraz małymi i wielkimi drukowanymi.
 2. Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk–Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej – metoda służąca stymulowaniu zdolności matematycznych i wspomaganiu rozwoju dzieci, zwłaszcza pod kątem rozumienia pojęć matematycznych. W czasie zajęć dzieci bawią się liczbowymi dominami, klockami – układankami i innymi zabawkami dydaktycznymi pod okiem nauczyciela. Zabawy te sprzyjają wykształceniu orientacji przestrzennej, umiejętności rozpoznawania powtarzających się wzorów, dodawania i odejmowania, rozumowania operacyjnego, mierzenia długości. Metoda prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej dobrze przygotowuje do nauki matematyki w szkole.
 3. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz mająca na celu usprawnienie psychomotoryki: funkcji wzrokowych, słuchowych i dotykowo-ruchowych oraz ich wzajemną integrację.. Ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe usprawniają motorykę dużą i małą, koncentrację, spostrzegawczość, pamięć, percepcję i wyobraźnię, sprzyjają rozwojowi funkcji językowych, a także pobudzają kreatywność i zdolność samodzielnego myślenia.

Edukacja w języku angielskim

Metodą immersji, czyli zanurzenia w języku. W naszym przedszkolu nauczyciel prowadzi zajęcia metodyczne w języku angielskim, towarzyszy dzieciom przez 8 godzin: w przedszkolu, na spacerze, wycieczce. Zanurzenie w języku, czyli immersja językowa, zapewnia obcowanie z językiem na co dzień, przez wiele godzin, w naturalnej formie w czasie aktywności grupowych, gier i zabaw. Dzieci, poznając język angielski, zaczynają posługiwać się żywym językiem, a nie książkowymi formułami. Stopniowo, w naturalny sposób, poszerzają zasób swojego słownictwa.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo dzieci to kwestia, do której przywiązujemy najwyższą uwagę zarówno w zakresie wymaganych prawem zabezpieczeń, jak również naszych wewnętrznych procedur i rozwiązań mających zapewnić dzieciom bezpieczny pobyt w przedszkolu. Wnętrza przedszkola Akwarelki zaprojektowano z myślą o bezpieczeństwie i komforcie dzieci – wszystkie sale dydaktyczne mają minimalną wysokość 3 metry.

Przedszkole ma:

Meble i zabawki mają wymagane atesty i certyfikaty
Pozytywną opinię powiatowej stacji sanitarnej
Pozytywną opinię powiatowego komendanta straży pożarnej

Dzieci mogą odbierać z przedszkola wyłącznie osoby upoważnione przez rodziców lub opiekunów prawnych, po okazaniu dowodu osobistego.

 

Zajęcia w ramach czesnego

Rekrutacja do przedszkola trwa cały rok.

Abonament obejmuje wszystkie zajęcia odbywające się w naszym przedszkolu oraz opiekę psychologa i logopedy.

 • Zajęcia dydaktyczne w języku polskim
 • Język angielski przez cały dzień
 • Rytmika
 • Logorytmika
 • Gimnastyka
 • Gimnastyka korekcyjna / fizjobryki
 • Zajęcia kulinarne - "Przygody ze smakiem"
 • Plastyka / Sensoplastyka
 • Elementy bajkoterapii
 • Współpraca z psychologiem i logopedą
 • Ciekawi goście

Galeria

Organizacja

W naszym porzedszkolu robimy wszystko, aby odpowiedzieć na potrzeby Dzieci! Ilość i długość zajęć dostosowana jest do możliwości rozwojowych Państwa Pociech

  Rozkład dnia

Posiłki

Wiemy doskonale, że o zdrowiu dziecka oraz jego prawidłowym wzroście i rozwoju decyduje wiele czynników, wśród których bardzo istotne miejsce zajmuje prawidłowe odżywianie. Podczas całodziennej opieki w przedszkolu serwujemy dzieciom śniadanie, obiad i dwa podwieczorki.

Dieta naszych dzieci jest starannie opracowana przez dietetyka. Z uwagą śledzimy i wdrażamy zalecenia Instytutu Żywienia oraz Światowej Organizacji Zdrowia. Kierując się troską o zdrowie dzieci, dbamy, by komponowane posiłki zawierały dopuszczalne ilości soli i cukru oraz miały odpowiednią wielkość.

Przygotowane potrawy nie zawierają konserwantów i polepszaczy smaków. Wszystkie posiłki zawierają porcję owoców lub warzyw. Dzieci samodzielnie układają kompozycję śniadania lub podwieczorku. Wszelkiego rodzaju koktajle, sałatki, pasty, sosy, a także majonez są przygotowywane przez kuchnię od pierwszego do ostatniego składnika.

Posiłki serwowane w naszym przedszkolu są nie tylko bogate we wszystkie niezbędne składniki odżywcze, ale także podane w estetyczny i zachęcający do jedzenia sposób.